Robotické pracoviská

Robotické pracoviská predstavujú zoskupenie technologických zariadení, priemyselných robotov, manipulátorov, dopravníkov a ďalších zariadení, ktoré ako celok vykonávajú manipulačné alebo technologické operácie výrobného procesu priemyselnej automatizácie. Podľa typu aplikácie a oblasti priemyselného odvetvia navrhneme vhodný typ robota a vhodnú technológiu pre požadovanú operáciu. Konštrukčný model pracoviska tvoríme vo vývojovom prostredí CREO a SolidWorks.
balica_linka1

PALETIZAČNÁ LINKA

Robotické pracoviská
Potravinársky priemysel

Viac informácií
paletizer_titul

PALETIZÉR KARTÓNOVÝCH VÝSEKOV - EcoPack

Robotické pracoviská
Papierenský priemysel

Viac informácií
robot.prac.BSH4

ROBOTICKÉ PRACOVISKO VYSTRUŽOVANIA A LISOVANIA OSKY

Robotické pracoviská
Elektrotechnický priemysel

Viac informácií