O nás


KRAFTSTROM JE SPOLOČENSTVO. JE TO O ĽUĎOCH.

Sme mladá dynamická firma, ponúkajúca moderné, inovatívne a sofistikované riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie.


Od nášho vzniku v roku 2011 sme sa podieľali na mnohých projektoch ako dodávateľ komplexných riešení pre automatizáciu a energetiku.

Prvotnú orientáciu na segment energetiky a riadiacich systémov na úsporu energií doplnila aj procesná automatizácia, vývoj softvéru, SCADA systémy a inšpekčné kamerové systémy.

Ako autorizovaný partner spoločnosti Danfoss s.r.o. sme aplikovali niekoľko desiatok regulovaných pohonov na platformách VLT® a VACON® v rôznych segmentoch priemyslu.

Tvorivý duch, manuálna zručnosť a zodpovednosť sú základnými črtami pracovníkov, ktorí sa svojou poctivou prácou snažia získať zákazníkov nielen na Slovensku.


HODNOTY, KTORÝMI ŽIJEME

Zákazníci

Ponúkame riešenia, ktoré naplnia Vaše požiadavky

Používame najmodernejšie technológie a zariadenia

Vytvárame špičkové riešenia za rozumnú cenu

Firma

Konáme podľa vlastného svedomia

Nezameriavame sa len na svoj prospech

Sme pripravení prevziať zodpovednosť

Budujeme tímového ducha

Prejavujeme vzájomnú úctu

Ekológia

Berieme ohľad na životné prostredie

Separujeme odpadový materiál

Používame frekvenčné meniče, prispievame k úsporám energie a taktiež k zníženiu emisií