UCHOPOVAČ (GRIPPER) VYVINUTÝ PRE PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

  • Oblasť: Robotické pracoviská
  • Odvetvie: Papierenský priemysel
  • Vývoj, výroba a dodávka uchopovača určeného pre paletizáciu papierových hárkov
  • Aplikácia určená pre papierenský priemysel – tlačiarne
  • Paletizácia určená pre medzioperačný presun medzi strojmi

Technická špecifikácia:

Min. rozmery hárkov : 100×120 mm
Max. rozmery hárkov: 320×440 mm
Výška stohu zo stroja: max. 150mm
Výška stohu na palete: max. 1300mm