ROBOTICKÉ PRACOVISKO – MANIPULÁCIA NA ČISTIACEJ LINKE

  • Oblasť: Robotické pracoviská
  • Odvetvie: Strojársky priemysel
  • Dodávka robotizovaného pracoviska pre manipuláciu s predmetmi pre čistiacu linku
  • Integrácia 6-osého robota FANUC
  • Robotizácia pracoviska pre manipuláciu s predmetmi v bezobslužnej linke
  • Komplexné riešenie vrátane analýzy rizík a bezpečnosti