PALETIZÉR KARTÓNOVÝCH VÝSEKOV - EcoPack

  • Oblasť: Robotické pracoviská
  • Odvetvie: Papierenský priemysel
  • Kľúčovým pre úspešné zvládnutie zadanej úlohy bolo navrhnúť efektívne a inovatívne riešenie uchopovača (grippra), ktorý by dokázal pracovať so širokou variabilitou produktov vyrábaných na zariadení Emba 170 a zabezpečil efektívnu manipuláciu (paletizáciu) pri požadovanom výkone zariadenia.
  • Toto sme dosiahli kombináciou prípravy (združovania a zarovnania) prichádzajúcich výrobkov na odoberaciu pozíciu a servopohonom nastaviteľným rozmerovým prispôsobením uchopovača a pneumatickým uchopením výrobku, ktoré je založené na princípe tlaku a trenia a poistené tvarovým uchopením.
  • Z dôvodu časovej náročnosti je pre ukladanie preložiek (2 rozmerové formáty) navrhnutý a vyrobený samostatný manipulátor, ktorý zabezpečuje uloženie preložky z odoberacej pozície (zásobníka) na miesto paletizácie.