Odborník v oblasti priemyselnej automatizácie

Služby

Projekcia

Vlastná projekčná zložka vhodne dopĺňa komplexnú paletu služieb, ktorú je naša spoločnosť schopná zabezpečiť pri realizácii projektov na kľúč. Realizujeme projekčnú činnosť na viacerých úrovniach (analýza, návrh, realizačné projekty, projekty skutkového stavu).

Tvorba softvéru

Pre všetky projektované systémy automatizovaného riadenia technologických procesov zabez pečujeme vývoj a implementáciu softvéru podľa požiadaviek klienta. Orientujeme sa hlavne na riadiace systémy SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI. Naši softvéroví inžinieri dokážu riešiť projekty od jednoduchých automatov až po komplexné technologické celky.

Montáž

Vlastná montážna skupina zabezpečuje montáž všetkých súčastí realizovaného projektu. Máme oprávnenie na výrobu, montáž, opravu a údržbu vyhradených technických zariadení s napätím do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.

Projektový manažment

Počas celej doby realizácie konkrétneho projektu je za našu spoločnosť zodpovedný jeden projektový manažér, ktorý komunikuje so zákazníkom a koordinuje realizáciu do úspešného konca. Všetky vykonávané činnosti sú vedené človekom, ktorý je schopný prevziať zodpovednosť.

Servis

Vďaka vlastnému servisnému tímu a pohotovostnej službe vieme zabezpečiť bezproblémový záručný servis a servis po záruke. V prípade poruchy sme schopní zabezpečiť opravu do 8 hodín od nahlásenia.

Výroba rozvádzačov

Vo vlastných priestoroch zabezpečujeme výrobu elektrických rozvádzačov pre priemyselné zariadenia. Sme pripravení zrealizovať Vaše požiadavky týkajúce sa elektrických skríň, riadiacich panelov a ovládacích pultov podľa nami zhotovenej alebo Vami dodanej elektrickej dokumentácie.

Referencie

Partneri