ROBOTICKÉ PRACOVISKO VYSTRUŽOVANIA A LISOVANIA OSKY

  • Oblasť: Robotické pracoviská
  • Odvetvie: Elektrotechnický priemysel
  • Automatizované prekladanie obrobkov medzi pracoviskom vystružovania otvoru a pracoviskom lisovania kolíka do pripraveného otvoru
  • Riešenie s robotom, osadeným dvojicou dvojprstých pneumatických uchopovačov, ktoré zabezpečia efektívnu výmenu obrobkov na jednotlivých operáciách. Obsluha ukladá obrobky na vstupný dopravník so zásobníkom
  • Integrácia robota ABB