PALETIZAČNÁ LINKA

  • Oblasť: Robotické pracoviská
  • Odvetvie: Potravinársky priemysel
  • Návrh a výroba paletizačnej linky.
  • Komplexná dodávka linky vrátane paletizačného robota ABB.
  • Plné krabice fliaš alkoholu prichádzajú do lepičky po dopravníku. Za lepičkou nasleduje dopravník za ktorým prechádza krabica s fľašami na dynamické priebežné váhy. Následne krabice na konci nasledujúceho dopravníka odoberie robot, ktorý podľa naprogramovaných ukladacích plánov krabice ukladá na paletu. Palety sú privádzané na dopravníku, kde sa naloží celý stĺpec paliet do mechanizmu, ktorý uvoľňuje palety po jednej a posiela ich ku robotu. Po naplnení palety robotom paleta po dopravníku odchádza opäť do vedľajšej miestnosti kde ju manipulant na vozíku odoberie.