ZATLÁČANIE POISTKY MAGNETOV

  • Oblasť: Jednoúčelové stroje
  • Odvetvie: Elektrotechnický priemysel
  • Zariadenie pre zatláčanie poistky magnetu na plastový diel
  • Okrem samotného zatlačenia poistky zabezpečuje aj kontrolu a vyhodnocovanie správnosti vykonania operácie