VÝROBA KARTÓNOVÝCH OBALOV

  • Odvetvie: Papierenský priemysel
  • Oblasť: Riadenie procesov

Riadenie dopravníkovej linky, 75 ks dopravníkov. Komplexná dodávka na kľúč:

  • Projektová dokumentácia
  • Riadiace a výkonové rozvádzače
  • Montážne a softvérové práce

Riadiaci systém OMRON SYSMAC NJ101, 517 I/O, komunikácia EtherCAT.