STAND NA TESTOVANIE ISTIČOV

  • Oblasť: Jednoúčelové stroje
  • Odvetvie: Elektrotechnický priemysel
  • Jednoúčelové zariadenie na testovanie životnosti vyrobených ističov.
  • Meranie počtu cyklov s možnosťou nastavenia časov
  • Meranie prúdu v rozsahu 0,5 A … 250 A
  • Identifikácia poruchových stavov testovaných ističov
  • Riadiaci systém Mitsubishi PLC + HMI