RIADENIE TURBODÚCHADLA O VÝKONE 630kW

  • Odvetvie: Chemický priemysel
  • Oblasť: Riadenie procesov
  • Inštalácia silovej a ovládacej časti turbodúchadla Runtech o výkone 630kW
  • Riadenie prostredníctvom frekvenčného meniča VACON rady NXC.
  • Dodávka ASRTP použitím riadiaceho systému SIEMENS S7–300