REKONŠTRUKCIA ODKÔROVACIEHO STROJA

  • Odvetvie: Papierenský priemysel
  • Oblasť: Riadenie pohonov
  • Rekonštrukcia pohonu odkôrovacieho bubna
  • Výmena 7 ks pohonov o výkone 7×75 kW
  • Demontáž pôvodného frekvenčného meniča (centralizované riešenie 1×630 kW)
  • Montáž nového rozvádzača s frekvenčnými meničmi (decentralizované riešenie 7×75 kW)
  • Dodávka na kľúč