ORIENTOVACIE ZARIADENIE

  • Oblasť: Jednoúčelové stroje
  • Odvetvie: Automobilový priemysel
  • Polohovanie ložiskového púzdra
  • Kadencia stroja 0,3s
  • Otáčavý pohyb orientovacieho zariadenia zabezpečuje servopohon
  • Riadiaci systém Mitsubishi