MONTÁŽNA LINKA BRZDOVÝCH STRMEŇOV

  • Odvetvie: Automobilový priemysel
  • Oblasť: Jednoúčelové stroje
  • Doplnenie samostatných automatizovaných pracovísk do výrobnej linky v oblasti Automotive
  • Manipulátory, servopohony, dopravníky, podávače materiálu, testovacie stanice, robotizované pracoviská, mazacie stanice