INOVÁCIA ČERPADLA FILTROVANEJ VODY

  • Oblasť: Riadenie pohonov
  • Odvetvie: Chemický priemysel
  • Pripojenie čerpadla na frekvenčný menič VACON o výkone 355kW
  • Integrácia softvéru na reguláciu výkonu čerpadla
  • Redundantné zapojenie a integrácia do existujúcej technológie