DEPALETIZAČNÉ PRACOVISKO

  • Oblasť: Jednoúčelové stroje
  • Odvetvie: Papierenský priemysel

Zariadenie je určené pre presun celého stohu kartónových hárkov z paliet na dopravníky (depaletizácia). Inštalácia pozostáva z 2 typov depaletizérov:

  • jeden pre depaletizáciu s max. dĺžkou 2500mm (inštalovaný 1ks)
  • druhý pre depaletizáciu stohu s max. dĺžkou stohu 1300mm (inštalované 2ks). Max. šírka stohu pre depaletizáciu je 1350mm a je pre oba typy rovnaká.

Zariadenie sa skladá z dvoch vstupno/výstupných valčekových dopravníkov, stieracieho (depaletizačného) mechanizmu, pásového dopravníka a transfer car ktorý zabezpečuje prevoz stohu hárkov. Zariadenie je ovládané z operátorského panela.