AUTOMATICKÉ PLNENIE NÁDRŽÍ TMELOM

  • Oblasť: Výrobné a montážne linky
  • Odvetvie: Chemický priemysel

Komplexná dodávka systému riadenia:

  • SIEMENS S7–1200
  • Komunikácia PROFINET
  • Projektová dokumentácia
  • Silové a riadiace rozvádzače
  • Softvérové práce
  • Elektromontážne práce