STOLY VIZUÁLNEJ KONTROLY

  • Oblasť: Jednoúčelové stroje
  • Odvetvie: Strojársky priemysel
  • Súčasťou dodávky jedného stola boli dva dopravníky – jeden pásový s ergonomicky riešeným pracoviskom pre obsluhu, druhý reťazový
  • Pripojenie k existujúcej linke, bezpečnosť