PALETIZAČNÁ LINKA – BALENIE POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV

  • Oblasť: Výrobné a montážne linky
  • Odvetvie: Potravinársky priemysel
  • Automatizácia procesu zoradenia fliaš do definovaného vzoru
  • Fóliovanie, etiketovanie a následná paletizácia balíkov
  • Komplexné riešenie vrátane analýzy rizík a bezpečnosti
  • Riadiaci systém MITSUBISHI