OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA CENTRÁLNOM EMULZNOM HOSPODÁRSTVE

  • Oblasť: Riadenie pohonov
  • Odvetvie: Strojársky priemysel
  • Komplexná dodávka regulovaných pohonov o celkovom výkone 450 kW
  • Regulácia na konštantný tlak
  • Doplnenie regulačných ventilov na automatický preplach potrubia