DOPLENIE BEZPEČNOSTI NA ZVÁRACEJ LINKE

  • Oblasť: Výrobné a montážne linky
  • Odvetvie: Elektrotechnický priemysel
  • Zabezpečenie nebezpečného priestoru v okolí 3 automatických zváracích strojov, dopravníkov, skúšobného stanovišťa
  • Doplnené mechanické prvky – oplotenie, bezpečnostné dvere a brány – ako aj elektronické bezpečnostné prvky – bezpečnostný scanner, bezpečnostná bariéra, bezpečnostné snímače na dverách
  • Programovanie logiky bezpečnostných prvkov
  • Overenie bezpečnosti systému oprávnenou právnickou osobou