AUTOMATIZÁCIA VÝROBNEJ LINKY LOMU

  • Odvetvie: Ťažobný priemysel
  • Oblasť: Riadenie procesov
  • Rekonštrukcia linky na drvenie a triedenie kameňa
  • Kompletná automatizácia s použitím riadiacého systému Siemens
  • Výmena pohonov, trasovanie, kabeláž a výroba nových silových a riadiacich rozvádzačov a deblokačných skriniek
  • Na jednotlivé dopravníkové pásy inštalované bezpečnostné lankové spínače
  • Nové technologické kamery pre obsluhu z velínu