ODDELENIE OBCHODU A LOGISTIKY

Ing. Eugen Váczi
Obchodný manažér
obchod@kraftstrom.sk
+421(0)940 288 233

Ing. Pavol Fogaš
Logistika
fogas@kraftstrom.sk

Agáta Vajdová
Administratíva
kraftstrom@kraftstrom.sk
+421(0) 915 033 886