ZNAČKOVACIE ZARIADENIA LOŽISKOVÝCH PÚZDIER

  • Odvetvie: Automobilový priemysel
  • Oblasť: Riadenie procesov
  • 15 ks značkovacích systémov pre kovové výrobky v automobilovom priemysle
  • Identifikácia dielcov na šiestich linkách
  • Návrh uchopovača a polohovacieho zariadenia
  • Riadiaci systém SIEMENS s vizualizáciou