PRESNÉ DÁVKOVACIE ZARIADENIE NA DEMI VODU

 • Odvetvie: Strojársky priemysel
 • Oblasť: Jednoúčelové stroje
 • Dávkovacie zariadenie na plnenie 20 ml až 500 ml pohárov
 • Max. dĺžka dávkovania 500 ml objemu je 11s
 • Max. výdatnosť dávkovacieho zariadenia je 330 ks/hod. pri objeme 500 ml
 • Konštrukcia z nerezových a hliníkových profilov
 • Dodávané ako technologický celok
 • Vysoká presnosť dávkovania – 0,5 % z dávkovaného objemu
 • Overené Slovenským metrologickým ústavom
 • Zariadenie pracuje s DEMI vodou
 • PID regulácia teploty dávkovacieho média