LIKVIDÁCIA CNCG A SOG

  • Odvetvie: Chemický priemysel
  • Oblasť: Riadenie procesov
  • Výroba, montáž a napojenie riadiaceho rozvádzača na likvidácii CNCG a SOG.
  • Pripojenie a oživenie cca 150 ks periférií MaR
  • Montáž, napojenie a oživenie meracích prístrojov pH, kvality, teploty a tlaku na pracej linke