INŠPEKČNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

  • Odvetvie: Potravinársky priemysel
  • Oblasť: Jednoúčelové stroje

Komplexné riešenie priemyselného kamerového systému v potravinárskom priemysle

  • Kontrola presnosti lepenia viečka jogurtov
  • 23 rôznych „receptov“
  • Použité 4 ks kamier COGNEX
  • Riadiaci systém pre vyradzovanie chybných výrobkov