Výroba rozvádzačov

Zaoberáme sa taktiež aj komplexnou výrobou rozvádzačov. V rámci cenovej ponuky spracujeme našim zákazníkom kompletný projekt rozvádzača spolu s technickým riešením. Po cenovej ponuke nasleduje samotná výroba rozvádzača.