Technologické celky

Vytvorenie kompletných technologických celkov

  • Montáž kabíny s filtráciou
  • Vysoko účinné odsávanie inplementované priamo vo vnútri kabíny
  • Doštičkový dopravník na sušenie