Laborátórium pre testovanie modelov

Rozsahom dodávky :

  • Silnoprúdové rozvody
  • Slaboprúdové rozvody
  • Systém merania teploty, otáčok bubna
  • Regulácia tlaku vody
  • Integrácia dát z programátora
  • Vytvorenie riadiaceho systému a následná vizualizácia a archivácia dát