Jednoúčelové zariadenia

Jednoúčelové zariadenia :

  • Výroba a montáž jednoúčelových zariadení
  • Na obrázku č. 1 je dodanie montážneho gripera
  • Na obrázku č. 2 je dodanie dvojosích manipulátorov na prekladanie ložísk